Rekrutacja 2023/24

Chcesz się u nas uczyć? Nic prostszego! Na tej stronie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, co trzeba zrobić, aby we wrześniu rozpocząć naukę w TEB Technikum.

Już teraz możesz wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły (możesz wybrać wersję papierową lub online), a później uzupełnić pozostałe dokumenty.

Złóż podanie online
https://technikum.pl/zarezerwuj-miejsce/

Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą i opowie o dalszych krokach rekrutacji.

warunki przyjęcia

 • Aby się do nas zapisać, musisz wypełnić nasze wewnętrzne podanie o przyjęcie do szkoły – możesz to zrobić całkowicie online (przycisk “złóż podanie” w prawym górnym rogu strony) lub w wersji papierowej*
 • oraz dostarczyć wydruk z systemu Vulcan / Krakfin / Nabo / PCSS / Omikron (dostępny na platformie edukacyjnej – jeśli szkoła uczestniczy w naborze elektronicznym)
 • a po zakończeniu roku szkolnego dostarczyć pozostałe dokumenty (patrz poniżej)
 • Naukę w TEB Technikum może rozpocząć absolwent szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 roku życia.
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów wewnętrznych.
 • Liczba miejsc w każdej klasie  jest ograniczona.
 • Zapoznaj się z regulaminem i harmonogramem rekrutacji*.

*z rozwijanej listy wybierz miasto, w którym chcesz uczęszczać do naszej szkoły, a później zakładkę rekrutacja. Tam znajdziesz podanie do swojej szkoły.

Regulamin rekrutacji

wkrótce

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie do szkoły: w formie papierowej na druku szkoły lub możesz je wypełnić online – czerwony przycisk “Złóż podanie”  w prawym górnym rogu strony
 • wydruk z systemu Vulcan (dostępny na platformie edukacyjnej – jeśli dana placówka TEB uczestniczy w naborze elektronicznym)

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie (jeśli wymagane)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

opłaty

W naszych szkołach nie pobieramy opłaty wpisowej.

Czesne na poszczególnych kierunkach oraz druk podania o przyjęcie do szkoły znajdziesz wybierając swoje miasto z listy poniżej.