Rekrutacja 2022/23

wyniki rekrutacji 2022/23

Rekrutacja 2022/23 zakończona.
Gratulujemy wszystkim, którzy rozpoczęli naukę w TEB Technikum!
Jeżeli chciałabyś/chciałbyś zmienić swoją aktualną szkołę średnią na TEB Technikum, uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem szkoły – dane adresowe znajdziesz w zakładce KONTAKT w swoim mieście.

REKRUTACJA 2023/24 ROZPOCZNIE SIĘ W GRUDNIU,
ale już teraz możesz zostawić do siebie kontakt ->
https://technikum.pl/technikum/kontakt/

warunki przyjęcia

 • Naukę u nas możesz rozpocząć po ukończeniu szkoły podstawowej, jeśli nie skończyłeś 18 lat
 • Aby się u nas uczyć należy:
  – wraz z rodzicem / opiekunem prawnym dostarczyć podanie o przyjęcie, które znajduje się w lokalnej zakładce “rekrutacja”* (lub wypełnić formularz online)**
  – jeśli szkoła bierze udział w naborze elektronicznym, dostarczyć wydruk z systemu (dostępny na platformie edukacyjnej)
  – po zakończeniu roku szkolnego dostarczyć pozostałe dokumenty (patrz poniżej)

*z rozwijanej listy wybierz miasto, w którym chcesz uczęszczać do naszej szkoły, a później zakładkę rekrutacja. Tam znajdziesz podanie do swojej szkoły.

**z uwagi na Covid-19 podanie o przyjęcie możesz przesłać mailem na adres oddziału. Wypełnij formularz ZAPISZ SIĘ ONLINE, a nasz pracownik skontaktuje się z Tobą i opowie o dalszych krokach rekrutacji.

Regulamin rekrutacji

wkrótce

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły)

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie (jeśli wymagane)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

opłaty

W naszych szkołach nie pobieramy opłaty wpisowej.

Czesne na poszczególnych kierunkach oraz druk podania o przyjęcie do szkoły znajdziesz wybierając swoje miasto z listy poniżej.