Rekrutacja

warunki przyjęcia

Rekrutacja 2020/21 rozpoczęta! Zapraszamy wszystkich absolwentów szkół podstawowych!
#zostańwdomu i zapisz się on-line

 • Naukę u nas możesz rozpocząć po ukończeniu szkoły podstawowej, jeśli nie skończyłeś 18 lat
 • Aby się u nas uczyć należy:
  – wraz z rodzicem/ opiekunem prawnym dostarczyć podanie o przyjęcie, które znajduje się w dole strony (lub wypełnić formularz online) wraz z kopią świadectwa ukończenia 7 klasy szkoły podstawowej
  – dostarczyć wydruk z systemu Vulkan (dostępny na platformie edukacyjnej) od maja 2019 r.
  – po zakończeniu roku szkolnego dostarczyć pozostałe dokumenty (patrz poniżej)

Regulamin rekrutacji

Z uwagi na aktualną sytuację w kraju i na świecie, związaną z COVID-19, chcemy zapewnić maksimum bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, a także pracownikom naszych sekretariatów. Dlatego też możesz zapisać się on-line, wykorzystując formularz https://technikum.pl/zarezerwuj-miejsce/
Skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy o kolejnych krokach 🙂

#zostańwdomu

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły)
 • oryginał lub kopia świadectwa ukończenia siódmej klasy szkoły podstawowej lub odpis ocen z pierwszego semestru ósmej klasy szkoły podstawowej

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie (jeśli wymagane)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

opłaty

W naszych szkołach nie pobieramy opłaty wpisowej.

Czesne na poszczególnych kierunkach oraz druk podania o przyjęcie do szkoły znajdziesz wybierając swoje miasto z listy poniżej.