Rekrutacja

warunki przyjęcia

Rekrutacja 2021/22 trwa! 

Z uwagi na aktualną sytuację w kraju i na świecie, związaną z COVID-19, chcemy zapewnić maksimum bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, a także pracownikom naszych sekretariatów. Dlatego też:

 • zapisz się online https://technikum.pl/zarezerwuj-miejsce/
  / lub ściągnij podanie – wybierz z rozwijanej listy swoje miasto -> wybierz w menu REKRUTACJA (podanie będzie w dole strony
 • wydrukuj podanie, podpisz w odpowiednim miejscu i przekaż do podpisu rodzicom / opiekunom prawnym
 • zeskanuj / zrób zdjęcie wszystkich stron i prześlij je do nas mailowo na adres sekretariatu (maile znajdziesz w zakładkach kontakt)
 • wszystkie pozostałe wymagane dokumenty możesz w późniejszym czasie również przesłać mailem!

#zostańwdomu

 • Naukę u nas możesz rozpocząć po ukończeniu szkoły podstawowej, jeśli nie skończyłeś 18 lat
 • Aby się u nas uczyć należy:
  – wraz z rodzicem/ opiekunem prawnym dostarczyć podanie o przyjęcie, które znajduje się w lokalnej zakładce “rekrutacja”* (lub wypełnić formularz online) wraz z kopią świadectwa ukończenia 7 klasy szkoły podstawowej
  – jeśli szkoła bierze udział w naborze elektronicznym, dostarczyć wydruk z systemu (dostępny na platformie edukacyjnej)
  – po zakończeniu roku szkolnego dostarczyć pozostałe dokumenty (patrz poniżej)* z rozwijanej listy wybierz miasto, w którym chcesz uczęszczać do naszej szkoły, a później zakładkę rekrutacja. Tam znajdziesz podanie do swojej szkoły.

Regulamin rekrutacji

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły)
 • oryginał lub kopia świadectwa ukończenia siódmej klasy szkoły podstawowej lub odpis ocen z pierwszego semestru ósmej klasy szkoły podstawowej

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie (jeśli wymagane)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

opłaty

W naszych szkołach nie pobieramy opłaty wpisowej.

Czesne na poszczególnych kierunkach oraz druk podania o przyjęcie do szkoły znajdziesz wybierając swoje miasto z listy poniżej.