Rekrutacja 2024/25

Rekrutacja 2024/25

Chcesz się u nas uczyć? Nic prostszego! Na tej stronie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, co trzeba zrobić, aby we wrześniu rozpocząć naukę w TEB Technikum.

Już teraz możesz wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły (możesz wybrać wersję papierową lub online), a później uzupełnić pozostałe dokumenty.

Złóż podanie online
https://technikum.pl/zarezerwuj-miejsce/

Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą i opowie o dalszych krokach rekrutacji.

WARUNKI PRZYJĘCIA

 • Aby się do nas zapisać, musisz wypełnić nasze wewnętrzne podanie o przyjęcie do szkoły – możesz to zrobić całkowicie online (przycisk “złóż podanie” w prawym górnym rogu strony) lub w wersji papierowej*
 • oraz dostarczyć wydruk z systemu Vulcan / Krakfin / Nabo / PCSS / Omikron (dostępny na platformie edukacyjnej – jeśli szkoła uczestniczy w naborze elektronicznym)
 • a po zakończeniu roku szkolnego dostarczyć pozostałe dokumenty (patrz poniżej)
 • Naukę w TEB Technikum może rozpocząć absolwent szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 roku życia.
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów wewnętrznych.
 • Liczba miejsc w każdej klasie  jest ograniczona.
 • Zapoznaj się z regulaminem i harmonogramem rekrutacji*.
 • Uwaga! Nie ma nas w elektronicznym systemie rekrutacji.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie o przyjęcie do szkoły: w formie papierowej na druku szkoły lub możesz je wypełnić online – czerwony przycisk “Złóż podanie”  w prawym górnym rogu strony
 • wydruk z systemu Vulcan / Omikron / inny (dostępny na platformie edukacyjnej – jeśli dana placówka TEB uczestniczy w naborze elektronicznym)

PO ZAKOŃCZENIU ROKU SZKOLNEGO NALEŻY DOSTARCZYĆ:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie (jeśli wymagane)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne