Rekrutacja

szczegółowy harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji oraz wykaz wymaganych dokumentów przy przyjęciu do klasy pierwszej Technikum TEB Edukacja w roku szkolnym 2018/19

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19 rozpoczęta!

Chcesz się u nas uczyć? Nic prostszego! Na tej stronie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, co trzeba zrobić, aby zostać uczniem TEB Technikum.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji i podanie o przyjęcie do naszego technikum znajduje się w dole strony. Pamiętaj, że już teraz możesz zarezerwować miejsce online lub zapisać się w sekretariacie szkoły, a później uzupełnić dokumenty.

warunki rekrutacji

 • Naukę w Technikum może rozpocząć absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 roku życia
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów – liczy się kolejność zgłoszeń i rozmowa kwalifikacyjna. Liczba miejsc w każdej klasie jest jednak ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę w naszej szkole
 • Możesz zarezerwować sobie miejsce online, a później zgłosić się osobiście z rodzicem (opiekunem prawnym) w sekretariacie szkoły z wymaganymi dokumentami

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły)
 • oryginał lub kopia świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum lub odpis ocen z pierwszego semestru trzeciej klasy gimnazjum

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalneg
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

koszty i opłaty

Czesne

od 0

miesięcznie

Czesne w naszej szkole jest zróżnicowane, na niektórych kierunkach możesz uczyć się zupełnie za darmo.  Podpisana umowa gwarantuje, że opłaty (lub ich brak) nie ulegną zmianie przez cały okres nauki. Nie pobieramy opłaty wpisowej.

Czesne dla każdego kierunku możesz sprawdzić pobierając podanie o przyjęcie do szkoły.

dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie do szkoły

Harmonogram rekrutacji