zarezerwuj miejsce

#zostańwdomu i zapisz się on-line!

  Możesz też wybrać drugi kierunek na który chcesz się zapisać, jeżeli pierwszy nie zostanie uruchomiony

  Dane osobowe
  Adres stałego zamieszkania
  Adres korespondencyjny
  Ukończona szkoła
  Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych
  Opiekun - matka. Dane osobowe
  Opiekun - ojciec. Dane osobowe
  Skąd wiesz o naszej szkole