Poznaj TEB

 • Jesteśmy największą ogólnopolską siecią szkół, znajdujemy się w 45 miastach
 • Posiadamy pełne uprawnienia szkoły publicznej. Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy zaświadczenia i świadectwa na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Istniejemy od 1994 roku i mamy ponad 28 lat doświadczenia w prowadzeniu szkolnictwa zawodowego (technika, szkoły policealne i medyczne, gimnazjum, licea dla dorosłych)
 • Oferujemy nowoczesną i profesjonalną bazę dydaktyczna (specjalistycznie wyposażone sale lekcyjne i pracownie zawodowe) oraz zajęcia z praktykami

 • Zapewniamy komfortowe i spokojne warunki do nauki
 • Odbędziesz 50% zajęć praktycznych w kształceniu zawodowym
 • Patronują nam i zapewniają wsparcie edukacyjne międzynarodowe firmy: MSI, Microsoft, Canon, Schwarzkopf Professional, Cisco
 • Oferujemy dodatkowe zajęcia obowiązkowe z języka obcego oraz nieobowiązkowe związane z wybranym zawodem
 • Mamy szeroką ofertę dodatkowych kursów zawodowych, komputerowych i językowych

 • Dbamy o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów
 • Nasi nauczyciele indywidualnie i z zaangażowaniem traktują uczniów
 • Zatrudniamy sprawdzoną i doświadczoną w nauczaniu oferowanych zawodów kadrę
 • Nauczymy Cię praktycznie wykonywać zawód – będziesz dobrze przygotowany do podjęcia pracy już po technikum
 • Solidnie przygotujemy Cię do matury
 • Będąc absolwentem naszej szkoły łatwiej poradzisz sobie na studiach

Można nam zaufać

 • Jesteśmy największą ogólnopolską siecią szkół, znajdujemy się w 45 miastach

znajdź swoją szkołę

 • Istniejemy od 1994 roku i mamy ponad 25 lat doświadczenia w prowadzeniu szkolnictwa zawodowego (technika, szkoły policealne i medyczne, gimnazjum, licea dla dorosłych) i przeszło 160 000 absolwentów
 • Oferujemy nowoczesną i profesjonalną bazę dydaktyczna (specjalistycznie wyposażone sale lekcyjne i pracownie zawodowe) oraz zajęcia z praktykami
 • Podpisaliśmy umowy, dzięki czemu patronują nam i zapewniają wsparcie edukacyjne międzynarodowe firmy: Microsoft, MSI, Canon, Schwarzkopf Professional, Cisco

Solidne podstawy działalności

Technika TEB Edukacja działają na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). Wszystkie nasze szkoły i placówki, w których kształcimy, wpisane są do ewidencji we właściwych terenowo jednostkach samorządu terytorialnego. Oddziały TEB Edukacja są ośrodkami egzaminacyjnymi Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, dzięki czemu nasi absolwenci przystępują do zewnętrznych egzaminów zawodowych w szkole, w której się uczą.

Centrala:

TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

ul. Pastelowa 16, 60-198 Poznań

KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 8.270.000,00 zł opłacony w całości

NIP: 778-14-56-499