Kontakt

  * - pola wymagane

  Preferowany sposób kontaktu

  Administratorem danych osobowych jest TEB Edukacja sp. z o. o., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań.
  Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu / zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawienia w każdym czasie.

  Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi Microsoft Office 365, dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium EOG, w tym do USA. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w na adres email Inspektora Ochrony Danych.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - rozwiń

  Kontakt

  CENTRALA TEB EDUKACJA SP. Z O.O.

  ul. Pastelowa 16 60-198 Poznań

  Inspektor Ochrony Danych: Mateusz Potocki – iod@teb-edukacja.pl