Rekrutacja

Rekrutacja 2024/2025Chcesz się u nas uczyć? Nic prostszego! Na tej stronie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, co trzeba zrobić, aby we wrześniu rozpocząć naukę w TEB Technikum.

Już teraz możesz wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły (online lub papierowo).

Jeśli nie jesteś uczniem szkoły podstawowej w Polsce sprawdź poniżej 
warunki rekrutacji kandydatów spoza Polski (załącznik nr 3). ↓

Złóż podanie onlinehttps://technikum.pl/zarezerwuj-miejsce/

Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą i opowie o dalszych krokach rekrutacji.

UWAGA! Zgłoszenie internetowe nie jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły. Aby zostać uczniem Technikum TEB Edukacja we Wrocławiu, należy spełnić warunki regulaminu rekrutacji.

Dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie do szkoły

Harmonogram rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 2 – Kryteria i progi punktowe

Załącznik nr 3 – Kandydaci spoza Polski

Warunki rekrutacji

 • Aby się do nas zapisać, musisz wypełnić nasze wewnętrzne podanie o przyjęcie do szkoły – możesz to zrobić całkowicie online (przycisk „złóż podanie” w prawym górnym rogu strony).
 • Naukę w TEB Technikum może rozpocząć absolwent szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 roku życia.
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów wewnętrznych.
 • Liczba miejsc w każdej klasie  jest ograniczona.
 • Zapoznaj się z regulaminem i harmonogramem rekrutacji.
 • O przyjęciu decydują kryteria punktowe (załącznik nr 2). 
 • Warunki rekrutacji kandydatów spoza Polski znajdują się w załączniku nr 3. 
 • Uwaga! Nie ma nas w elektronicznym systemie rekrutacji.
 • Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Wymagane dokumenty

JUŻ TERAZ MOŻESZ ZŁOŻYĆ :

 • podanie o przyjęcie do szkoły: w formie papierowej na druku szkoły lub możesz je wypełnić online – czerwony przycisk „Złóż podanie”  w prawym górnym rogu strony
 • kopia świadectwa ukończenia siódmej klasy szkoły podstawowej lub wykaz ocen z pierwszego semestru ósmej klasy wystawiony przez szkołę podstawową

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie (skierowanie dostaniesz od nas 🙂 )
 • opinia i/lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (1 x wydrukowane, 1 x elektroniczne)

TERMINY DOSTARCZANIA POWYŻSZYCH DOKUMENTÓW ZNAJDZIEJSZ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 ↑

Opłaty

Czesne na wszystkich kierunkach wynosi

od 249 do 399

 • Czesne w naszej szkole jest zróżnicowane i możesz je sprawdzić pobierając podanie o przyjęcie do szkoły.
 • Wpisowe – 0 zł!
 • Honorujemy Kartę Dużej Rodziny (5% zniżki przez cały cykl kształcenia)