Erasmus

Informacje

ERASMUS+

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej w dziedzinach edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu i kontynuuje europejskie programy edukacyjne realizowane od 1998 r.

Celem programu jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców oraz wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w nim uprawnione są więc instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Dzięki nowej perspektywie finansowej poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.
Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

W ramach programu możesz uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizować międzynarodowe projekty edukacyjne. Udział w Erasmusie jest wspaniałym doświadczeniem, które nie tylko podbija CV i pozwala wyróżnić się na rynku pracy, ale także uczy samodzielności i pozwala nawiązać międzynarodowe przyjaźnie i znajomości na całe życie.

Na czym polega Erasmus+ w szkole średniej?
W tym sektorze Erasmus+ wspiera nauczycieli, pracowników szkół i innych organizacji działających w dziedzinie edukacji formalnej, by mogli korzystać z kursów i szkoleń, prowadzić zajęcia i uczestniczyć w obserwacji pracy za granicą.

Erasmus+ w Technikum TEB Edukacja we Wrocławiu

Poniedziałek to dzień wymiany ekip z Erasmusów. Witamy dzisiaj uczniów i nauczycieli z Włoch 🇮🇹, żegnamy natomiast Hiszpanów 🇪🇸. Przez ostatni tydzień nasi goście z Teneryfy oprócz zajęć w szkole grali w grę miejską, zwiedzali Kraków oraz byli na Szczelińcu.

Od wczoraj w naszej szkole trwa projekt w ramach programu Erasmus Plus. Tym razem gościmy uczniów i nauczycieli ze szkoły w La Laguna na Teneryfie 🏝

Ostatni dzień na projekcie Erasmus + ze szkołą w Turcji. Tym razem uczniowie Szkoła Podstawowa Parnas i Technikum TEB - Edukacja wspólnie z kolegami i koleżankami z Turcji grali w grę miejską. Szukali krasnali i odpowiadali na pytania dotyczące Wrocławia i Unii Europejskiej.

W ramach programu Erasmus+ trwa w naszej szkole wizyta uczniów wraz z nauczycielami z Turcji 🇹🇷 Podczas projektu nauczyciele wspólnie wymieniają doświadczenia oraz uczestniczą w lekcjach prowadzonych w języku angielskim (między innymi lekcje fizyki, informatyki, matematyki, polskiego, filozofii).