poznaj teb

 • Jesteśmy największą ogólnopolską siecią szkół, znajdujemy się w 45 miastach
 • Istniejemy od 1994 roku i mamy ponad 23 lata doświadczenia w prowadzeniu szkolnictwa zawodowego (technika, szkoły policealne i medyczne, gimnazjum, licea dla dorosłych) i przeszło 130 000 absolwentów
 • Oferujemy nowoczesną i profesjonalną bazę dydaktyczna (specjalistycznie wyposażone sale lekcyjne i pracownie zawodowe) oraz zajęcia z praktykami
 • Zapewniamy komfortowe i spokojne warunki do nauki
 • Odbędziesz 50% zajęć praktycznych w kształceniu zawodowym
 • Patronują nam i zapewniają wsparcie edukacyjne międzynarodowe firmy: Microsoft, Canon, Schwarzkopf Professional
 • Oferujemy dodatkowe zajęcia obowiązkowe z języka obcego oraz nieobowiązkowe związane z wybranym zawodem
 • Mamy szeroką ofertę dodatkowych kursów zawodowych, komputerowych i językowych
 • Dbamy o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów
 • Nasi nauczyciele indywidualnie i z zaangażowaniem traktują uczniów
 • Zatrudniamy sprawdzoną i doświadczoną w nauczaniu oferowanych zawodów kadrę
 • Nauczymy Cię praktycznie wykonywać zawód – będziesz dobrze przygotowany do podjęcia pracy już po technikum
 • Solidnie przygotujemy Cię do matury
 • Będąc absolwentem naszej szkoły łatwiej poradzisz sobie na studiach

Dzięki klasom patronackim, czyli współpracą z najbardziej znanymi firmami na świecie, możesz uczyć się od najlepszych. Dajemy Ci możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i certyfikatów na kursach, szkoleniach, pokazach lub warsztatach organizowanych przez szkołę. Dbamy o to, abyś czerpał wiedzę od najlepszych praktyków i także od nich zdobywał umiejętności.

Nasi partnerzy merytoryczni wspierają proces kształcenia przez zapewnienie ciekawych i profesjonalnych materiałów dydaktycznych, programów komputerowych, sprzętu czy kosmetyków potrzebnych do realizacji zajęć. Patronaty w klasach objęły międzynarodowe firmy znane na całym świecie:

 • Technik informatyk – Microsoft
 • Technik usług fryzjerskich – Schwarzkopf Professional
 • Technik fotografii i multimediów – Canon

Naszym uczniom organizujemy dodatkowo kursy, warsztaty, szkolenia i pokazy, dzięki którym zdobywają kolejne doświadczenia i podnoszą swoje kwalifikacje. Możemy zaproponować Ci m.in.:

 • EKG zwierząt
 • Podstawy ratownictwa weterynaryjnego
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Podstawowy kurs groomerski (strzyżenie psów)
 • Język migowy
 • Animator czasu wolnego
 • Obróbka graficzna zdjęć
 • Adobe Photoshop
 • Kurs e-sportowy
 • Pozycjonowanie stron WWW
 • Projektowanie stron WWW
 • Kurs fotograficzny
 • Henna i regulacja – oprawa oka
 • Manicure hybrydowy
 • Przedłużanie i stylizacja paznokci metodą żelową
 • Przedłużanie i zagęszczanie rzęs

Poza tym współpracujemy z lokalnymi firmami i instytucjami, które np. umożliwiają naszym uczniom odbycie praktyk zawodowych, m.in.:

 • New Optica,
 • Fantazja – Dziecięcy klub kreatywnej zabawy,
 • BODY-GYM- centrum sportowe – partnerzy zniżkowi dla naszych uczniów

Obecnie pracodawcy coraz intensywniej poszukują absolwentów posiadających praktyczne umiejętności, gotowych do natychmiastowego rozpoczęcia pracy. W obrębie pewnych dziedzin po prostu brakuje specjalistów, którzy działaliby zarówno kreatywnie, jak i profesjonalnie.

Dzięki 50% zajęć praktycznych w ciągu czteroletniej nauki w technikum oraz obowiązkowym praktykom zawodowym zdobędziesz ogromne doświadczenie, które wyróżni Twoje CV i pomoże Ci w zdobyciu atrakcyjnej pracy zaraz po szkole.

Praktyki zawodowe, w zależności od wybranego kierunku, odbywają się od II klasy i trwają od 4 do 8 tygodni (160-320 godz.) w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu (np. Technik weterynarii odbywa praktyki w lecznicach lub stadninach, Technik usług fryzjerskich w gabinetach fryzjerskich, Technik organizacji reklamy w agencjach reklamowych, drukarniach lub działach marketingu itp.). Nasze technikum pośredniczy i pomaga w organizacji praktyk.

Zawsze jesteśmy dumni, kiedy nasi uczniowie z sukcesami reprezentują nasze technikum. Z radością możemy pochwalić się ich osiągnięciami i działalnością. Nasi uczniowie to m.in.:

 • stypendyści za najwyższe wyniki w nauce: Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Województw
 • wolontariusze w schroniskach, fundacjach i hospicjach; społecznicy
 • laureaci konkursów językowych i fryzjerskich na szczeblach wojewódzkich i ogólnopolskich
 • laureaci olimpiad i ogólnopolskich konkursów tematycznych (informatyka, chemia, literatura, fotografia)
 • laureatki konkursów miss – II v-ce miss na wózku, Miss lata
 • organizatorzy konkursów, dni otwartych, eventów

To również młodzi ludzie pełni pasji. W czasie wolnym zajmują się m.in.: hodowlą gadów, magią, modelingiem, DJ, prowadzeniem kanałów na youtubie, profesjonalnie uczą jazdy na rolkach.

Co roku nasze technika pozyskują fundusze na realizację projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ERASMUS +.

Celem projektów jest poprawa kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach. W trakcie stażu poza praktykami, uczniowie poznają kulturę krajów podczas codziennej pracy, uczestniczą w wycieczkach i imprezach. Dodatkowym atutem wyjazdów jest szlifowanie znajomości języka angielskiego.

Dzięki wygraniu tych projektów nasi uczniowie odbywają praktyki m.in. w krajach:

 • Hiszpania,
 • Włochy,
 • Irlandia,
 • Wielka Brytania,
 • Austria

Nauka to nie wszystko, bo to rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego uroczystą inauguracją, impreza integracyjna, wycieczki i zajęcia sportowe. Uczniowie

 • Fototechnika – uczestniczą w plenerach fotograficznych i zajęciach w Atelier,
 • Technika informatyka – uczestniczą w eventach organizowanych aby promować szkołę

Dzięki współpracy z partnerami masz możliwość wyjazdu do siedziby Microsoft w Warszawie czy wzięcia udziału w szkoleniu w Akademii Schwarzkopfa.

Bierzemy udział w konkursach zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Ogromnym zainteresowaniem co roku cieszy się konkurs „Zostań Twarzą Technikum TEB”, w którym możesz wziąć udział i wygrać profesjonalną sesję zdjęciową oraz udział w spocie reklamowym. Męską część uczniów wyjeżdża na ogólnopolski turniej w piłce nożnej, gdzie ma możliwość spotkania się i wymiany doświadczeń z uczniami z innych miast. Jesteśmy dumni, że to właśnie nasi uczniowie organizują drzwi otwarte i biorą czynny udział w kampaniach reklamowych, będąc najlepszą wizytówką szkoły.

Specjalnie dla naszych uczniów oddaliśmy „Strefę ucznia” – komfortowe miejsce, gdzie każdy może na chwilę odsapnąć pomiędzy lekcjami, pouczyć się czy pograć w gry.

Edukacja w naszej szkole to przyjazna atmosfera, dzięki której na zajęcia przychodzi się z przyjemnością. Zależy nam, aby każdy z naszych uczniów mógł powiedzieć, że w pełni spełniliśmy jego oczekiwania.

Sekretem sukcesu Technikum TEB są nasi nauczyciele: wykwalifikowani specjaliści-praktycy i  doświadczeni pedagodzy. Z nimi nie tylko nie będziesz się nudził na zajęciach, ale też poznasz swój zawód ze wszystkimi jego tajnikami.

Kadra nauczycielska odpowiedzialna za kształcenie ogólne w zakresie szkoły średniej oraz za przedmioty praktyczne w  naszym technikum to zaangażowani, pełni entuzjazmu pedagodzy. Dzięki ich wieloletniemu doświadczeniu i przyjaznemu podejściu do każdego ucznia, potrafią ciekawie przekazywać wiedzę i świetnie nauczyć zawodu. Skuteczne połączenie teorii z praktyką najlepiej odzwierciedlają dobre wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych.

W naszych szkołach nie pobieramy opłaty wpisowej, dodatkowo w I klasie otrzymasz od nas 100 zł na podręczniki do wybranego zawodu.

Czesne na poszczególnych kierunkach możesz sprawdzić na stronie

Technika TEB Edukacja są siecią szkół niepublicznych, czyli prywatnych. Posiadamy wszystkie uprawnienia szkół publicznych – absolwenci naszych szkół otrzymują świadectwo ukończenia szkoły na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, który odbywa się w naszych szkołach oraz do egzaminów na dane kwalifikacje, dzięki którym mogą zdobyć tytuł technika.

Dzięki podpisaniu umowy o kształcenie gwarantujemy, że jakiekolwiek opłaty nie ulegną zmianie w trakcie czterech lat nauki.

można nam zaufać

 • Jesteśmy największą ogólnopolską siecią szkół, znajdujemy się w 45 miastach
 • Istniejemy od 1994 roku i mamy ponad 23 lata doświadczenia w prowadzeniu szkolnictwa zawodowego (technika, szkoły policealne i medyczne, gimnazjum, licea dla dorosłych) i przeszło 130 000 absolwentów
 • Oferujemy nowoczesną i profesjonalną bazę dydaktyczna (specjalistycznie wyposażone sale lekcyjne i pracownie zawodowe) oraz zajęcia z praktykami
 • Podpisaliśmy umowy, dzięki czemu patronują nam i zapewniają wsparcie edukacyjne międzynarodowe firmy: Microsoft, Canon, Schwarzkopf Professional

solidne podstawy działalności

Technika TEB Edukacja działają na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). Wszystkie nasze szkoły i placówki, w których kształcimy, wpisane są do ewidencji we właściwych terenowo jednostkach samorządu terytorialnego. Oddziały TEB Edukacja są ośrodkami egzaminacyjnymi Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, dzięki czemu nasi absolwenci przystępują do zewnętrznych egzaminów zawodowych w szkole, w której się uczą.

Centrala:

TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań

KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 8.270.000,00 zł opłacony w całości

NIP: 778-14-56-499