TECHNIK LOGISTYK

z elementami zarządzania produkcją

POZNAJ KIERUNEK

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA:

 • Jesteś aktywny i przedsiębiorczy?
 • Masz zdolności organizacyjne?
 • Potrafisz usprawniać swoje zadania i wykonywać je bardzo efektywnie, dzięki czemu prace domowe zajmują Ci niewiele czasu?
 • Uwielbiasz planować i marzysz o wyzwaniach większych niż zwykła organizacja domówki?

Zapisz się na kierunek Technik logistyk, jeśli uważasz, że zarządzanie skomplikowanymi procesami to może być Twoje powołanie!

Kim jest Technik Logistyk?

To osoba, która zajmuje się organizowaniem i zarządzaniem procesami produkcji i dystrybucji najróżniejszych towarów. Tworzenie skomplikowanych terminarzy i harmonogramów ma we krwi!

Potrafi zorganizować pracę nawet dla kilkuset osób na wielu różnych etapach, tak by współgrały ze sobą tworząc jeden spójny i efektywny proces.

Jeśli Twoi znajomi wciąż dziwią się jak możesz jednocześnie być na wszystkich wspólnych imprezach i ogarniać wszystkie prace domowe, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Na zdjęciach: Marta (absolwentka, u góry) i Wanessa – TEB Gliwice.

Potrafisz dobrze organizować czas? Umiesz ogarniać wiele rzeczy naraz? Teraz możesz to robić zawodowo! Technik logistyk planuje, organizuje, kieruje i kontroluje transport towarów, optymalizując jednocześnie czas i koszty dostawy. To zawód bardzo poszukiwany, ponieważ logistycy są niezbędni w niemal każdej dziedzinie gospodarki. Kierunek polecany dla osób kreatywnych i obdarzonych zdolnościami planowania.

Zdobywane umiejętności

W trakcie nauki na kierunku Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
 • monitorowania poziomu i stanu zapasów;
 • obsługi programów magazynowych;
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej;
 • planowania procesów transportowych;
 • organizacji procesów transportowych;
 • dokumentacji procesów transportowych.

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Podstawy logistyki
 • Gospodarka magazynowa
 • Usługi logistyczno-transportowe
 • Organizacja prac magazynowych
 • Marketing i sprzedaż usług logistycznych
 • Planowanie i organizowanie procesów transportowych
 • Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język angielski zawodowy

Marta, uczennica Technikum TEB Edukacja w Gliwicach

Wybrałam ten kierunek i technikum a nie liceum, ponieważ chcę mieć i maturę, i dobry zawód, a później kontynuować dalszą edukację na studiach.

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godz., ich termin może ulec zmianie):
w klasie II – 140 godz. – 4 tygodnie w 1 półroczu
w klasie IV – 140 godz. – 4 tygodnie w 1 półroczu

i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy, takich jak przedsiębiorstwa logistyczne, magazyny, centra logistyczne i centra dystrybucyjne.

Egzaminy

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika logistyka.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

 • SPL.01. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy III
 • SPL.04. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy V

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik logistyk będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych,
 • Jednostkach samorządu terytorialnego (na stanowiskach specjalisty do spraw: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, gospodarki odpadami, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań, transportu wewnętrznego).

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. transport i logistyka, logistyka krajowa i międzynarodowa, lotnictwo, technologie informatyczne w logistyce  i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika logistyka.

OPŁATY:

Wpisowe wynosi 0 zł.

Czesne w Twoim mieście możesz sprawdzić wybierając z listy swoje miasto -> zakładkę Rekrutacja i pobierając podanie o przyjęcie, które znajduje się w dole strony w pliku pdf.

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • Świadectwo ukończenia szkoły
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej
  – SPL.01. Obsługa magazynów
  – SPL.04. Organizacja transportu
  wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • Państwowy dyplom zawodowy wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • Świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

Dokumenty do pobrania

Ulotka o kierunku – pdf

Fot. Natalia Hielińska (TEB Tychy)

Warsztaty, kursy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom.

3 proste kroki

Zapisz się!

2. Złożenie dokumentów 
Podanie o przyjęcie do TEB Technikum wraz z innymi wymaganymi dokumentami (patrz zakładka rekrutacja w swoim mieście).

3. Decyzja o przyjęciu
U nas nie ma egzaminów wstępnych.
Decydują: zasady naboru w systemie elektronicznym  lub – jeśli nie danej szkoły TEB nie ma w naborze elektronicznym – kryteria wynikające z regulaminu rekrutacji dla danego miasta.

Kierunek

TECHNIK LOGISTYK

Dostępny w:

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik analityk z el. kosmetologii

Technik analityk z el. kosmetologii

Technik elektryk

Technik elektryk

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista ze spec. Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel®

Technik programista ze spec. Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel®

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii