TECHNIK LOGISTYK

z elementami zarządzania produkcją

POZNAJ KIERUNEK

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA:

 • Jesteś aktywny i przedsiębiorczy?
 • Masz zdolności organizacyjne?
 • Potrafisz usprawniać swoje zadania i wykonywać je bardzo efektywnie, dzięki czemu prace domowe zajmują Ci niewiele czasu?
 • Uwielbiasz planować i marzysz o wyzwaniach większych niż zwykła organizacja domówki?

Zawodowe zarządzanie skomplikowanymi procesami to może być Twoje powołanie!

Rozpocznij naukę na kierunku Technik logistyk i rozwijaj z nami swoje organizacyjne supermoce ?

Kim jest Technik Logistyk?

To superbohater, który zajmuje się organizowaniem i zarządzaniem procesami produkcji i dystrybucji najróżniejszych towarów. Tworzenie skomplikowanych terminarzy i harmonogramów ma we krwi!

Dzięki swoim supermocom potrafi zorganizować pracę nawet dla kilkuset osób na wielu różnych etapach, tak by współgrały ze sobą tworząc jeden spójny i efektywny proces.

Jeśli Twoi znajomi wciąż dziwią się jak możesz jednocześnie być na wszystkich wspólnych imprezach i ogarniać wszystkie prace domowe, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Na zdjęciach: Marta (absolwentka, u góry) i Wanessa – TEB Gliwice.

Potrafisz dobrze organizować czas? Umiesz ogarniać wiele rzeczy naraz? Teraz możesz to robić zawodowo! Technik logistyk planuje, organizuje, kieruje i kontroluje transport towarów, optymalizując jednocześnie czas i koszty dostawy. To zawód bardzo poszukiwany, ponieważ logistycy są niezbędni w niemal każdej dziedzinie gospodarki. Kierunek polecany dla osób kreatywnych i obdarzonych zdolnościami planowania.

Zdobywane umiejętności

W trakcie nauki na kierunku Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
 • monitorowania poziomu i stanu zapasów;
 • obsługi programów magazynowych;
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej;
 • planowania procesów transportowych;
 • organizacji procesów transportowych;
 • dokumentacji procesów transportowych.

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Podstawy logistyki
 • Gospodarka magazynowa
 • Usługi logistyczno-transportowe
 • Organizacja prac magazynowych
 • Marketing i sprzedaż usług logistycznych
 • Planowanie i organizowanie procesów transportowych
 • Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język angielski zawodowy

Marta, uczennica Technikum TEB Edukacja w Gliwicach

Wybrałam ten kierunek i technikum a nie liceum, ponieważ chcę mieć i maturę, i dobry zawód, a później kontynuować dalszą edukację na studiach.

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godz., ich termin może ulec zmianie):
w klasie II – 140 godz. – 4 tygodnie w 1 półroczu
w klasie IV – 140 godz. – 4 tygodnie w 1 półroczu

i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy, takich jak przedsiębiorstwa logistyczne, magazyny, centra logistyczne i centra dystrybucyjne.

Egzaminy

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika logistyka.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

 • SPL.01. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy III
 • SPL.04. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy V

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik logistyk będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych,
 • Jednostkach samorządu terytorialnego (na stanowiskach specjalisty do spraw: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, gospodarki odpadami, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań, transportu wewnętrznego).

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. transport i logistyka, logistyka krajowa i międzynarodowa, lotnictwo, technologie informatyczne w logistyce  i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika logistyka.

OPŁATY:

Wpisowe wynosi 0 zł.

Czesne w Twoim mieście możesz sprawdzić wybierając z listy swoje miasto -> zakładkę Rekrutacja i pobierając podanie o przyjęcie, które znajduje się w dole strony w pliku pdf.

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • Świadectwo ukończenia szkoły
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej
  – SPL.01. Obsługa magazynów
  – SPL.04. Organizacja transportu
  wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • Państwowy dyplom zawodowy wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • Świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

Dokumenty do pobrania

Karta kierunku

Fot. Natalia Hielińska (TEB Tychy)

Warsztaty, kursy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom.

Z uwagi na aktualną sytuację w kraju i na świecie, związaną z COVID-19, chcemy zapewnić maksimum bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, a także pracownikom naszych sekretariatów. Dlatego też możesz zapisać się on-line, wykorzystując formularz
https://technikum.pl/zarezerwuj-miejsce/
Skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy o kolejnych krokach ?

#zostańwdomu

3 proste kroki

Zapisz się!

2. Złożenie dokumentów 
Podanie o przyjęcie do TEB Technikum wraz z innymi wymaganymi dokumentami (patrz zakładka rekrutacja w swoim mieście).

3. Decyzja o przyjęciu
U nas nie ma egzaminów wstępnych.
Decyduje kolejność zapisów lub wynik rozmowy kwalifikacyjnej,  lub zasady naboru w systemie elektronicznym (w zależności od konkretnego oddziału).

Kierunek

TECHNIK LOGISTYK

Dostępny w:

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik analityk z el. kosmetologii

Technik analityk z el. kosmetologii

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

Technik elektryk

Technik elektryk

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik optyk

Technik optyk

Technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista ze spec. Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel®

Technik programista ze spec. Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel®

Technik rachunkowości

Technik rachunkowości

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii