Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

POZNAJ KIERUNEK

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA:

 • Masz artystyczną duszę?
 • Gdy masz długopis w ręku nie możesz powstrzymać się od mimowolnego tworzenia kolejnych rysunków?
 • Biorąc do ręki nowe magazyny zaczynasz od oceny czcionek i układów tekstu, a w menu potrafisz wyłapać każdą literówkę?
 • Rysowanie to niekoniecznie Twoja bajka, ale doskonale wiesz, jak sprawić aby każdy projekt i zdjęcie były miłe dla oka?
 • Chcesz nauczyć się tworzyć profesjonalne grafiki na komputerze, które potem wykorzystasz na swoim blogu lub kanale na YouTube?

Rozpocznij naukę na kierunku Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, a Twoje projekty niebawem staną się Twoim sposobem na życie!

Kim jest Technik grafiki i poligrafii cyfrowej?

W skrócie? Tzw. „DTPowiec” – przygotowuje materiały do druku, składa gazety i czasopisma. Potrafi doradzić, jak zaprojektować bloga, rollup czy dobrać font (font, nie czcionkę!), żeby ulotka była czytelna.

Każde zadanie, które przed nim stoi, w mgnieniu oka potrafi sobie zwizualizować i przedstawić graficznie. Jest prawdziwym cudotwórcą – pomaga projektom wyjść z zamkniętego świata komputera i rozpocząć prawdziwe życie na Ziemi!

Jeśli kreatywne wyzwania napędzają Cię do działania, a do tego nie wyobrażasz sobie świata bez komputera, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Na zdjęciach: Laura i Kuba (TEB Poznań)

Masz fantazję? Posiadasz zmysł plastyczny? Chcesz tworzyć projekty graficzne przy użyciu programów komputerowych? Marzy Ci się przygotowywanie materiałów do druku, składanie gazet i czasopism lub projektowanie stron www? A może pasjonuje Cię drukowanie modeli? Jeśli tak, zostań technikiem grafiki i poligrafii cyfrowej! To zawód dla młodych, kreatywnych ludzi, którzy nie wyobrażają sobie świata bez komputera!

Zdobywane umiejętności

W trakcie nauki na kierunku Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
 • opracowania publikacji i prac graficznych do druku;
 • przygotowania publikacji elektronicznych;
 • druku cyfrowego;
 • obróbki druków cyfrowych;
 • planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej;
 • drukowania i obróbki druków 3D.

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy poligrafii
 • Przygotowanie materiałów graficznych
 • Projektowanie prac graficznych i publikacji
 • Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji
 • Język obcy zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów
 • Drukowanie cyfrowe
 • Planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej
 • Drukowanie 3D

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.
Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godzin) i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, takich jak: przedsiębiorstwa poligraficzne, graficzne i fotograficzne, przedsiębiorstwa zajmujące się drukiem 3D, studia fotograficzne, reklamowe i poligraficzne oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Egzaminy

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika grafiki i poligrafii cyfrowej.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

 • PGF.04. Przygotowanie  oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
 • PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

absolwent kierunku Technik Cyfrowych Procesów Graficznych będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Drukarnie cyfrowe i offsetowe
 • Wydawnictwa, media (prasa)
 • agencje reklamowe, eventowe, koncertowe
 • Agencje public relations
 • Firmy projektujące strony internetowe

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. grafika i multimedia, fotografia, marketing i nowe media i inne, niekoniecznie związane z dyplomem grafiki i poligrafii cyfrowej.

OPŁATY:

Podpisana umowa gwarantuje, że opłaty (lub ich brak) nie ulegną zmianie przez cały okres nauki.

Wpisowe wynosi 0 zł.

Czesne w Twoim mieście możesz sprawdzić wybierając z listy swoje miasto -> zakładkę Rekrutacja i pobierając podanie o przyjęcie, które znajduje się w dole strony w pliku pdf.

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
  – PGF.04. Przygotowanie  oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
  – PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

Dokumenty do pobrania

Ulotka o kierunku – pdf

Warsztaty, kursy

W trakcie nauki na kierunku Technik grafiki i poligrafii cyfrowej uczniowie mogą wziąć udział w różnych kursach, między innymi:

 • Obróbka graficzna zdjęć – Adobe Photoshop
 • Pozycjonowanie stron www
 • Kurs fotograficzny

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

3 proste kroki

Zapisz się!

2. Złożenie dokumentów 
Podanie o przyjęcie do TEB Technikum wraz z innymi wymaganymi dokumentami (patrz zakładka rekrutacja w swoim mieście).

3. Decyzja o przyjęciu
U nas nie ma egzaminów wstępnych.
Decydują: zasady naboru w systemie elektronicznym  lub – jeśli nie danej szkoły TEB nie ma w naborze elektronicznym – kryteria wynikające z regulaminu rekrutacji dla danego miasta.

Kierunek

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Dostępny w:

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik analityk z el. kosmetologii

Technik analityk z el. kosmetologii

Technik elektryk

Technik elektryk

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista ze spec. Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel®

Technik programista ze spec. Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel®

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii