Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA

 • Masz fazę na prąd?
 • Lubisz mieć kontakt z kablami?
 • Chcesz stać się chirurgiem urządzeń elektrycznych, który daje martwym maszynom drugie życie?
 • Fascynują Cię instalacje elektryczne?
 • Chcesz zdobyć coraz bardziej poszukiwany zawód i dobrze zarabiać?

Rozpocznij naukę na kierunku technik elektryk, tchnij sprawczą iskrę w swoje marzenia i rozwijaj z nami swoje elektryzujące supermoce!

Kim jest technik elektryk?

To superbohater zajmujący się naprawą i montażem urządzeń elektrycznych. Elektryk bez trudu wciela się w lekarza maszyn i niczym chirurg naprawia ich układy elektryczne, przywracając je do życia.
Elektryk potrafi diagnozować problemy nie tylko w urządzeniach zasilanych prądem, ale również w całych instalacjach. Umie je naprawić lub – jeśli trzeba – stworzyć od postaw.
W czasach, gdy bez prądu praktycznie nie da się ani żyć, ani pracować, superbohater-elektryk jest absolutnie nieoceniony. Biorąc pod uwagę fakt, że zapotrzebowanie na prąd rośnie lawinowo, elektrycy są tak naprawdę na wagę złota.
Instalacje elektryczne i prąd są niezbędne dla tkanki naszej cywilizacji jak krwioobieg i tlen, dlatego elektrycy zawsze znajdą pracę!
Wybierz praktyczną naukę o dużym natężeniu, ale bez zbędnych napięć, przyjdź do nas i zostań superbohaterem elektrykiem o dużej mocy!

Dzięki unijnemu projektowi „Zawodowcy w Oddziale TEB Edukacja w Szczecinie”, zapisując się na kierunek Technik elektryk zyskasz!

SZKOLENIA ZAWODOWE – zrealizujesz dwa kursy:
– KUZ ELE.05 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (143 godz.)
– kurs z fotowotaiki (30 godz.)

 BĘDZIESZ SIĘ UCZYĆ W NOWOCZEŚNIE WYPOSAŻONEJ PRACOWNI!
– kompletny system fotowoltaiczny wraz z systemem montażu
– stanowisko do montażu, pomiaru jakości energii elektrycznej i bezpieczeństwa – Metrel MI 3399 Symulator szkoleniowy bezpieczeństwa i jakości energetycznej
– zestaw elektronarzędzi akumulatorowych w walizkach
– milwaukee powerpack 18V
– KS Tools Zestaw q28 narzędzi
– walizka narzędziowa dla elektryków
– warsztatowa szafa narzędziowa

WEŹMIESZ UDZIAŁ W PŁATNYCH STAŻACH ZAWODOWYCH
– zrealizujesz 150-godzinne staże zawodowe u pracodawców z branży. Staż pozwoli na zdobycie pożądanego wśród pracodawców doświadczenia i lepsze przygotowanie się do zdawania egzaminów zawodowych. Za udział w stażu otrzymasz stypendium w wysokości 2.600,00 zł brutto za przepracowane 150 h.

 DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE
– zostaniesz objęta/y kompleksowym programem doradztwa edukacyjno-zawodowego, tj. indywidualne doradztwo zawodowe w wymiarze 2 godziny na osobę

I TO WSZYSTKO ZA 0 zł! ZA TE RZECZY NIE POBIERAMY ŻADNYCH OPŁAT!

CZESNE NA KIERUNKU TECHNIK ELEKTRYK = 0 zł!

Zdobywane umiejętności:

Podczas nauki na kierunku technik elektryk masz możliwość zdobywania wiedzy oraz umiejętności w zakresie:

 • montowania, uruchamiania i naprawiania maszyn i urządzeń elektrycznych
 • wykonywania, uruchamiania i naprawiania instalacji elektrycznych
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie
 • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych
 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Podstawy elektrotechniki
 • Instalacje elektryczne
 • Maszyny elektryczne
 • Urządzenia elektryczne
 • Użytkowanie instalacji elektrycznych
 • Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Pomiary elektryczne
 • Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • Montaż i obsługa maszyn elektrycznych
 • Montaż i obsługa urządzeń elektrycznych
 • Eksploatacja instalacji elektrycznych
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język angielski zawodowy

Praktyki zawodowe:

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni

(280 godz., ich termin może ulec zmianie):

w klasie II – 140 godz. – 4 tygodnie w 1 półroczu
w klasie IV -140 godz. – 4 tygodnie w 1 półroczu

i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, czyli np.  elektrownie lub zakłady energetyczne, zakłady produkujące urządzenia elektroenergetyczne, energoelektroniczne lub urządzenia powszechnego użytku, zakłady eksploatujące urządzenia elektroenergetyczne, zakłady wykonujące remonty maszyn i urządzeń elektrycznych, zakłady wykonujące instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, zakłady usługowe naprawiające elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, placówki handlowe zajmujące się sprzedażą maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego., oraz w innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Egzaminy:

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika elektryk.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

 • ELE.02. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy III
 • ELE.05 odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy V

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik elektryk będziesz mógł podjąć pracę m.in. na stanowiskach:

 • specjalistów do spraw kontroli technicznej w zakładach produkcyjnych, specjalistów do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych;
  asystentów projektantów w biurach projektowych i konstrukcyjnych;
  mistrzów, technologów, techników laborantów lub techników ds. pomiarów;
  konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego;
  mistrzów, kierowników zmiany, przy montażu, instalowaniu, konserwacji i obsługiwaniu przemysłowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych; kierowników ds. gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych zakładach przemysłowych;
  elektryków dyżurnych;

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. elektrotechnika, automatyka i robotyka.

Opłaty

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej
  – ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
  – ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom zawodowy wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

DOKUMENTY DO POBRANIA

Karta kierunku

Z uwagi na aktualną sytuację w kraju i na świecie, związaną z COVID-19, chcemy zapewnić maksimum bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, a także pracownikom naszych sekretariatów. Dlatego też możesz zapisać się on-line, wykorzystując formularz
https://technikum.pl/zarezerwuj-miejsce/
Skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy o kolejnych krokach ?

#zostańwdomu

Twoje nowe

Supermoce!

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Zręczna dłoń

moc: Superdokładność

Transformacja kształtów

moc: Superkreatywność

Przenikanie wzrokiem

moc: Superdociekliwość

Superprędkość

moc: Supersiła w każdej sytuacji

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

2. Złożenie dokumentów 
Podanie o przyjęcie do TEB Technikum wraz z innymi wymaganymi dokumentami (patrz zakładka rekrutacja w swoim mieście).

3. Decyzja o przyjęciu
U nas nie ma egzaminów wstępnych.
Decyduje kolejność zapisów lub wynik rozmowy kwalifikacyjnej,  lub zasady naboru w systemie elektronicznym (w zależności od konkretnego oddziału).

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik analityk z el. kosmetologii

Technik analityk z el. kosmetologii

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

Technik elektryk

Technik elektryk

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik optyk

Technik optyk

Technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik rachunkowości

Technik rachunkowości

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik spedytor

Technik spedytor

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii