Technik analityk

z elementami kosmetologii

POZNAJ KIERUNEK

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA:

 • Uwielbiasz chemię i biologię?
 • Z pasją analizujesz wszystkie produkty, czytając ich składy i zastanawiając się nad działaniem poszczególnych składników?
 • Lubisz obserwować, jak pojedyncze elementy działając wspólnie tworzą zupełnie nową całość?
 • Fascynują Cię eksperymenty i chętnie asystujesz przy ich wykonywaniu?
 • Lubisz analizować i dochodzić do logicznych wytłumaczeń tajemnic i zagadek wokół Ciebie?

Praca w laboratorium jest na wyciągnięcie ręki! Rozpocznij naukę na kierunku Technik analityk.

Kim jest Technik analityk?

Zajmuje się badaniem i analizowaniem właściwości pojedynczych i złożonych produktów. Z łatwością pobiera nawet najmniejsze próbki materiałów i przygotowuje je do badań.

Bez problemu obsługuje skomplikowane sprzęty laboratoryjne, tak by z najmniejszej cząsteczki wyciągnąć wszystkie możliwe informacje. Przed jego wprawnym okiem nic się nie ukryje!

Jeśli lubisz rozwiązywać zagadki i szukać logicznych wytłumaczeń dla tajemnic otaczającego Cię świata, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Na zdjęciu: Kinga, absolwentka TEB Gniezno. 

Fascynują Cię eksperymenty chemiczne? Masz analityczny umysł? Lubisz rozwiązywać zagadki? Jeśli tak, Technik analityk to idealny wybór dla Ciebie! W naszych w pełni profesjonalnych, świetnie wyposażonych pracowniach zdobędziesz umiejętności praktyczne, które otworzą Ci drogę do zawodu. Pracę znajdziesz w laboratoriach kryminalistycznych, naukowo-badawczych i związanych z przemysłem spożywczym.

Zdobywane umiejętności:

Podczas nauki na kierunku Technik Analityk masz możliwość zdobywania wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

 • dobierania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
 • pobierania i przygotowywania próbek do badań w laboratorium analitycznym;
 • prowadzenia badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
 • prowadzenia badań bioanalitycznych;
 • prowadzenia badań środowiskowych.W ramach zajęć z kosmetologii nauczysz się samodzielnie wykonywać kosmetyki naturalne, oceniać ich jakość, analizować skład chemiczny, poznasz także podstawy chemii kosmetycznej i kosmetologii.

przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Podstawy stosowania metod pomiarowych
 • Organizacja pracy w laboratorium analitycznym
 • Podstawy technik laboratoryjnych
 • Analityka techniczna i procesowa
 • Podstawy bioanalityki
 • Techniki laboratoryjne
 • Pracownia kontroli laboratoryjnej i procesowej
 • Pracownia badań bioanalitycznych i środowiskowych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język angielski zawodowy
 • W ramach zajęć z kosmetologii nauczysz się samodzielnie wykonywać kosmetyki naturalne, oceniać ich jakość, analizować skład chemiczny, poznasz także podstawy chemii kosmetycznej i kosmetologii.

Wypowiedzi uczniów, nauczycieli, partnerów

Kinga Ratajczak, absolwentka Technikum TEB Edukacja w Gnieźnie

Praktyki zawodowe odbyłam w trakcie wakacji w dużym koncernie kosmetycznym, gdzie dodatkowo wiele się nauczyłam. Szkoła bardzo dobrze mnie do nich przygotowała, ponieważ po ich odbyciu zaproponowano mi tam pracę.

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godz., ich termin może ulec zmianie):
w klasie II – 140 godz. – 4 tygodnie w 1 półroczu
w klasie III – 140 godz. – 4 tygodnie w 1 półroczu

i odbywają się w w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, czyli przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego.

Egzaminy

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika analityka.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

 • CHM.03. odbywa się pod koniec 2 półrocza klasy II
 • CHM.04. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy V

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik Analityk będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Laboratoriach przemysłowych, naukowo-badawczych, kryminalistycznych.
 • Laboratoria wykonujące analizy i badania dla różnych gałęzi przemysłu, np. rolniczego, farmaceutycznego, petrochemicznego czy spożywczego
 • Laboratoriach prowadzących badania związane z ochroną środowiska
 • Laboratoriach badawczych i specjalistycznych.

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. chemia, farmacja, biotechnologia, biochemia, analityka medyczna i kryminalistyczna, kosmetologia, towaroznawstwo, medycyna i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika analityka.

OPŁATY:

Wpisowe wynosi 0 zł.

Czesne w Twoim mieście możesz sprawdzić wybierając z listy swoje miasto -> zakładkę Rekrutacja i pobierając podanie o przyjęcie, które znajduje się w dole strony w pliku pdf.

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły.
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej
  – CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
  – CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych
  wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie.
 • Państwowy dyplom zawodowy wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
 • Świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny.

Dokumenty do pobrania

Ulotka o kierunku

Warsztaty, kursy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

3 proste kroki

Zapisz się!

2. Złożenie dokumentów 
Podanie o przyjęcie do TEB Technikum wraz z innymi wymaganymi dokumentami (patrz zakładka rekrutacja w swoim mieście).

3. Decyzja o przyjęciu
U nas nie ma egzaminów wstępnych.
Decydują: zasady naboru w systemie elektronicznym  lub – jeśli nie danej szkoły TEB nie ma w naborze elektronicznym – kryteria wynikające z regulaminu rekrutacji dla danego miasta.

Kierunek

Technik analityk

Dostępny w:

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik analityk z el. kosmetologii

Technik analityk z el. kosmetologii

Technik elektryk

Technik elektryk

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista ze spec. Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel®

Technik programista ze spec. Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel®

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii