Szkoła w Chmurze Microsoft

Szkoła w Chmurze Microsoftthumbnail

Miło nam poinformować, że wszystkie Technika TEB Edukacja otrzymały wyróżnienie „Szkoła w Chmurze Microsoft, potwierdzające zaangażowanie w transformację cyfrową edukacji ?

Tytuł Szkoła w Chmurze Microsoft to Szkoła:

  • bazująca na technologii Microsoft (m.in. aktywnie wykorzystująca aplikacje MS Office) – od kilku każdy uczeń szkoły TEB Edukacja otrzymuje własne konto do Office 365. Dzięki temu w momencie przejścia na kształcenie zdalne byliśmy już na to gotowi; Integrujemy nowe modele uczenia się i nauczania oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami,
  • przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi
    i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.
  • w której kadra pedagogiczna uczy, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów ale też sama odgrywa kluczową rolę i doskonali warsztat pracy z wykorzystaniem nowych technologii.

Dziękujemy za wyróżnienie firmie Microsoft #MicrosoftEDU  #Office365EDU  #MicrosoftTeamsEDU