Poznaj Polskę

Niezmiernie miło nam poinformować, że: Technikum TEB Edukacja w Bydgoszczy oraz Technikum TEB Edukacja w Łodzi, w ramach przystąpienia do realizacji w roku 2023 do przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, uzyskały wsparcie finansowe w formie dotacji celowej, udzielonej z budżetu państwa, w łącznej kwocie 45.000,00 zł.

„Poznaj Polskę” to przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki, którego przedmiotem jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań, mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży, poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizacje podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Więcej informacji o Programie znajduje się TUTAJ.