Rekrutacja

Rekrutacja 2024/25

Chcesz się u nas uczyć? Nic prostszego! Na tej stronie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, co trzeba zrobić, aby we wrześniu rozpocząć naukę w TEB Technikum.

Już teraz możesz wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły (możesz wybrać wersję papierową lub online), a później uzupełnić pozostałe dokumenty.

Złóż podanie onlinehttps://technikum.pl/zarezerwuj-miejsce/

Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą i opowie o dalszych krokach rekrutacji.

Dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie do szkoły

Harmonogram rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Warunki rekrutacji

 • Naukę w TEB Technikum może rozpocząć absolwent szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 roku życia.
 • Aby się u nas uczyć powinnaś / powinieneś:
  – wraz z rodzicem / opiekunem prawnym dostarczyć podanie o przyjęcie do technikum (lub wypełnić formularz online)
  – po zakończeniu roku szkolnego dostarczyć pozostałe dokumenty (patrz poniżej)
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów wewnętrznych.
 • Pamiętaj, aby się do nas zapisać, musisz złożyć w sekretariacie nasze wewnętrzne podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania wyżej).
 • Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły)
 • oryginał lub kopia świadectwa ukończenia siódmej klasy szkoły podstawowej lub odpis ocen z pierwszego semestru ósmej klasy szkoły podstawowej

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne

Opłaty

Czesne

499

miesięcznie

 • Czesne w naszej szkole jest zróżnicowane i możesz je sprawdzić pobierając podanie o przyjęcie do szkoły.
 • Wpisowe – 0 zł!
 • Honorujemy Kartę Dużej Rodziny (5% zniżki przez cały cykl kształcenia)