zapisz się online

rekrutacja 2022/23

  Możesz też wybrać drugi kierunek na który chcesz się zapisać, jeżeli pierwszy nie zostanie uruchomiony

  Dane osobowe
  Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych
  Opiekun - matka. Dane osobowe
  Opiekun - ojciec. Dane osobowe

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratorów danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  Wyrażam zgodę na kontakt ze mną ze strony administratorów danych osobowych, z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie przeze mnie od administratorów danych osobowych informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.