Tyskie TECHNIKUM TEB Edukacja w projekcie PO WER – „TEB-owcy w akcji”, Nr projektu: 2019-1-PMu-1358

„TEB-owcy w akcji” to projekt w ramach PO WER.

Celem głównym projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkolnego koła teatralno-reklamowego poprzez udział w ponadnarodowej mobilności i realizację reklamy społecznej z młodzieżą z Malty.