ZEBRANIE Z RODZICAMI

 Zaproszenie

Dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym zaprasza rodziców naszych uczniów na

Zebranie w dniu 12 grudnia 2014 – godz. 16:30.

Gościem będzie aspirant sztabowy pan Dariusz Krzywizna, który przedstawi problematykę zjawisk patologicznych wśród młodzieży.

Następnie Państwo będziecie mieli możliwość spotkania
z wychowawcami klas oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów

                                                  Dyrekcja