Erasmus

Informacje

Mamy przyjemność poinformować że Technikum TEB Edukacja w Lesznie realizuje projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Uczniowie klas II i III oraz absolwenci (do 1 roku od ukończenia szkoły), będą mieli okazję odbyć czterotygodniowe praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach na terenie Włoch, Hiszpanii lub Portugalii. W każdym terminie pojedzie grupa 10 – osobowa wraz z nauczycielem technikum w roli opiekuna.

Celem projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności przydatnych w rozwoju osobistym i zdobyciu zatrudnienia, zdobycie i utrwalenie kompetencji zawodowych, podniesienie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim oraz poznanie kultury i reguł życia w obcym kraju.

Spodziewane efekty zrealizowanej praktyki dotyczą wiedzy z zakresu zawodu kształcenia zdobytej w przedsiębiorstwie zagranicznym, nauczenia się współpracy w środowisku międzynarodowym, przełamanie indywidualnych barier oraz stresu w prezentowaniu własnej pracy, a także nabycia biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim oraz poszerzenia znajomości słownictwa branżowego.

#FunduszeUE #Fundusze Europejskie

Wartość projektu: 460 770,52 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 380 227,83