Tyskie TECHNIKUM TEB Edukacja w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

„Ponadnarodowa mobilność uczniów” to projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER

Uczniowie TECHNIKUM TEB Edukacja w Tychach zakwalifikowani do projektu „TEB-owcy w akcji” dzięki współpracy z Liceum z Malty wezmą udział w mobilności ponadnarodowej, której celem jest wzrost kompetencji kluczowych, a także zwiększenie kompetencji językowych, osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej realizując reklamę społeczną.

Przygodo witaj!