TEB Nowy Sącz w gronie najlepszych!

Miło nam poinformować, iż pierwszy raz w 20-letniej historii prestiżowego rankingu Perspektyw pojawiła się szkoła TEB Edukacja i tą szkołą jest właśnie nasze Technikum! Ranking szkół ponadgimnazjalnych uwzględnia szkoły, gdzie naukę w danym roku kończyło minimum 12 absolwentów. Brane pod uwagę są wskaźniki takie jak: zdawalność matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, poziom zdawalności egzaminów zawodowych oraz sukcesy w olimpiadach przedmiotowych.

Technikum w Nowym Sączu znalazło się w gronie 240 najlepszych szkół tego typu w Polsce, uzyskując brązową odznakę Perspektyw, będącą potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia!

Warto przy tym pamiętać, że przy liczbie 1 872 działających w Polsce Techników dla młodzieży (bez specjalnych) – Technikum TEB Edukacja w Nowym Sączu znajduje się w gronie 13% najlepszych szkół tego typu w kraju. W skali województwa małopolskiego zajmuje 35 lokatę, a wśród nowosądeckich – 4.