Praktyki w Lizbonie

Projekt adresowany był do uczniów Technikum TEB Edukacja w Tychach, którzy uczą się w zawodzie technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik weterynarii, fototechnik.

W październiku 2017 roku 24 uczniów naszej szkoły pod opieką 2 nauczycieli wyjechali na praktyki zagraniczne do Lizbony.

W trakcie stażu uczniowie odbyli praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w Portugalii, poznali kulturę tego kraju poprzez uczestnictwo w szeregu wycieczek kulturowych i podszlifowali znajomość języka angielskiego.

Na zakończenie stażu, każdy uczestnik otrzymał certyfikat Europass Mobilność potwierdzający zdobyte na praktyce umiejętności, potwierdzenie nabytych kwalifikacji zgodnie z systemem ECVET oraz zaświadczenia o ukończonych kursach i odbytych warsztatach. W ramach otrzymanego dofinansowania uczniowie mieli zapewnione pełne wyżywienie, noclegi, transport, ubezpieczenie, przygotowanie językowe i wycieczki kulturowe.

Projekt „TEB-owcy zdobywają europejskie kwalifikacje” jest wynikiem wygranego konkursu realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 Erasmus + w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Konkurs 2016”.

Technikum TEB Edukacja w Tychach uzyskał w tym konkursie aprobatę Narodowej Agencji Programu Erasmus + i otrzymał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w wysokości 247 308,21 zł na realizację projektu „TEB-owcy zdobywają europejskie kwalifikacje”.

Partnerem projektu była portugalska firma Casa de Educacao działająca jako organizacja przyjmująca w ramach europejskich programów mobilności.

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.24130-6/10000000_401453983965756_5871067784178122703_n.mp4?_nc_cat=108&efg=eyJxZV9ncm91cHMiOlsib2VwX2hkX3Rlc3Rfbm9saW1pdCJdLCJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6Im9lcF9oZCJ9&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=07be8c1c090bf6aa4b674826f4f86d68&oe=5D2E2521&cbk=t1