Konkurs TEB Marzeń

KATEGORIA INDYWIDUALNA: I miejsce – bon prezentowy o wartości 300 zł (słownie trzysta złotych brutto) do sklepu Media Markt lub Media Expert lub RTVEuroAGD II miejsce – bon prezentowy o wartości 200 zł (słownie dwieście złotych brutto) do sklepu Media Markt lub Media Expert lub RTVEuroAGD III miejsce – bon prezentowy o wartości 100 zł (słownie sto złotych brutto) do sklepu Media Markt lub Media Expert lub RTVEuroAGD

KATEGORIA GRUPOWA: I miejsce – bon prezentowy o wartości 150 zł (słownie sto pięćdziesiąt złotych brutto) dla każdego uczestnika zgłoszonej grupy do sklepu Media Markt lub Media Expert lub RTVEuroAGD II miejsce – bon prezentowy o wartości 100 zł (słownie sto złotych brutto) dla każdego uczestnika zgłoszonej grupy do sklepu Media Markt lub Media Expert lub RTVEuroAGD III miejsce – bon prezentowy o wartości 50 zł (słownie pięćdziesiąt złotych brutto)
6
dla każdego uczestnika zgłoszonej grupy do sklepu Media Markt lub Media Expert lub RTVEuroAGDUczestnikami konkursu mogą być osoby posiadające status ucznia technikum TEB Edukacja w Nowym Sączu w okresie od dnia rozpoczęcia konkursu do dnia opublikowania wyników konkursu, tj. od dnia 29.09.2021 r. do dnia 12.10.2021 r. Osoba, która w tym okresie straci status ucznia zostanie automatycznie wyłączona z udziału w konkursie.

Konkurs trwa od dnia 29.09.2021 r. do dnia 12.10.2021 r
Udział w konkursie polega na przesłaniu przez Uczestnika konkursu na adres e-mail: nowy-sacz@teb.pl w terminie od dnia 29.09.2021 r. do dnia 12.10.2021 r. do godziny 23:59.

Konkurs polega na wykonaniu krótkiego filmiku lub innej pracy cyfrowej (publikacja, grafika, itp.), o tematyce: jak chciałbym, aby wyglądała moja szkoła (Technikum TEB Edukacja w Nowym Sączu) za 10 lat (cała szkoła ogólnie lub dany kierunek kształcenia, np. technik weterynarii), z wykorzystaniem autentycznej scenerii szkoły (obecny budynek szkoły i konkretne pracownie zawodowe mieszczące się w szkole).
Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach:
a) Indywidualnej, w której uczestnik sam odpowiada za nakręcenie materiału, montaż, pomysł, scenariusz, ewentualnie również wystąpienie, nagranie dźwięku / lektora itp.

UWAGA: w filmie mogą wystąpić inne osoby, jednak nie będą one nagrodzone.

b) Grupowej – max. 4 osoby, w której grupa uczniów wspólnie odpowiada za efekt końcowy pracy i dzieli się obowiązkami.

UWAGA: w filmie mogą wystąpić inne osoby, jednak nie będą one nagrodzone. Nagroda w tej kategorii jest wypłacana w takiej samej kwocie dla każdego uczestnika grupy (czyli dwóm, trzem lub czterem osobom).Do pobrania:Regulamin konkursuLogo Technikum