Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

I klasa

I A (technik fotografii i multimediów) – 12:30 s.403

I B (technik reklamy) – 12:00 s.403

I C (technik weterynarii) – 08:30 s.201

I D (technik programista) – 10:00 s.210

I E (technik informatyk i e-sport) – 12:00 s.201

I F (technik informatyk i e-sport) – 11:30 s.405

II klasa

II A (technik fotografii i multimediów) – 10:00 s.202

II B (technik reklamy) – 13:00 s.210

II C (technik weterynarii) – 10:00 s.201

II D (technik programista) – 08:30 s.203

II E (technik informatyk i e-sport) – 09:30 s.203

II F (technik informatyk i e-sport) – 11:00 s.104

III klasa

III A (technik fotografii i multimediów) – 12:00 s.101

III B (technik fotografii i multimediów) – 13:00 s.102

III C (technik informatyk i e-sport) – 08:30 s.210

III D (technik informatyk i e-sport) – 11:00 s.102

III E (technik informatyk i e-sport) – 11:00 s.402

III F (technik informatyk i e-sport) – 09:00 s.104