Nasza szkoła

Publiczne Technikum Informatyczne „Computer College” to szkoła z wieloletnią tradycją utworzona z myślą o tych, którzy lubią informatykę i przedmioty techniczne a w przyszłości chcieliby wykonywać zawód technika informatyka. W trakcie nauki uczniowie mogą uczestniczyć w szkoleniach autoryzowanych Linux, Novell, Microsoft, ECDL oraz otrzymać cenione w branży informatycznej certyfikaty międzynarodowe.

Publiczne Technikum Informatyczne TEB Computer College od lat organizuje Konkurs Informatyczny 3xI „Informatyka, Informacja, Infostrada” dla uczniów szkół podstawowych z powiatu koszalińskiego. Szkoła współpracuje z Politechniką Koszalińską, Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową, Fundacją IT ze Szczecina, z wiodącymi firmami informatycznymi w regionie: m.in. ZETO, Microserwis, Bussines SoftWare, Laboratorium Komputerowe F7 i wieloma innymi. Szkoła realizuje autorskie innowacyjne programy nauczania. W ramach projektów realizowane są autoryzowane szkolenia, kończące się egzaminami i certyfikatami cenionymi w branży informatycznej oraz staże w lokalnych firmach informatycznych, za które uczestnicy otrzymują wynagrodzenie. Uczniowie corocznie uczestniczą m.in. w akcjach Amnesty International i zbiórkach pieniędzy na rzecz koszalińskiego hospicjum.

Computer College od 2019 r. należy do największego w Polsce holdingu podmiotów działających w branży edukacyjnej – Grupy TEB Edukacja.