Erasmus

Informacje

ERASMUS+

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej w dziedzinach edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu i kontynuuje europejskie programy edukacyjne realizowane od 1998 r.

Celem programu jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców oraz wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w nim uprawnione są więc instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Dzięki nowej perspektywie finansowej poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.
Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

W ramach programu możesz uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizować międzynarodowe projekty edukacyjne. Udział w Erasmusie jest wspaniałym doświadczeniem, które nie tylko podbija CV i pozwala wyróżnić się na rynku pracy, ale także uczy samodzielności i pozwala nawiązać międzynarodowe przyjaźnie i znajomości na całe życie.

Na czym polega Erasmus+ w szkole średniej?
W tym sektorze Erasmus+ wspiera nauczycieli, pracowników szkół i innych organizacji działających w dziedzinie edukacji formalnej, by mogli korzystać z kursów i szkoleń, prowadzić zajęcia i uczestniczyć w obserwacji pracy za granicą.

Relacja uczniów z wyjazdu w ramach projektu Erasmus+ do Bolonii (jesień 2019).

Wystawa zdjęć uczniów wykonanych podczas wyjazdu.

Uczniowie w trakcie zajęć praktycznych.