Erasmus

Projekty

Kalimera Europo! – tebusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe

W naszym technikum po raz kolejny mieliśmy możliwość organizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu „Kalimera Europo- Tebusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe” (nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000059119) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach niego dwie grupy naszych informatyków, fotografów oraz reklamowców oraz dwie panie nauczyciel uczące na kierunku technik reklamy spędzało 2 tygodnie (w październiku 2022 r. oraz marcu 2023 r.) w słonecznej Grecji na Riwierze Olimpijskiej zdobywając nowe umiejętności i doświadczenia zawodowe. Oprócz 8-godzinnej dziennej praktyki oraz obserwacji pracy specjalistów uczniowie i nauczyciele mieli możliwość poznać tradycje i kulturę odwiedzanego kraju poprzez wycieczki do tak znanych miejsc jak Meteory czy zdobywać Olimp. Wyjazdy zostały wzbogacone poprzez poznanie uczestników projektów zagranicznych z innych krajów oraz zawiązywanie przyjaźni z mieszkańcami.

„Razem w Europie – TEBusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe” – Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Całkowity koszt dofinansowania: 46 932,00 EUROW ramach programu POWER VET od 17 do 30 października 2021 roku 24 uczniów TEB Technikum z kierunków technik logistyk (5 uczniów), technik usług fryzjerskich (4 osoby) oraz technik weterynarii (15 uczniów) wzięło udział w dwutygodniowych praktykach w Portugalii w Brcelos. Zajęcia odbywały się w firmach branżowych oraz lecznicach weterynarii, gdzie pod okiem fachowców uczniowie zdobyli umiejętności zawodowe. Uczniom towarzyszyło dwóch opiekunów odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo w trakcie podróży oraz na zajęciach odbywających się poza praktyką, a także za kontrolę realizacji praktyki, bieżący monitoring oraz raportowanie. Przed wyjazdem młodzież otrzymała wsparcie w postaci przygotowania kulturowego, językowego oraz pedagogicznego.

Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali certyfikaty i dokumenty, potwierdzające ich przygotowanie oraz udział w stażu zagranicznym (Certyfikat ECVET, Certyfikaty organizacji wysyłającej i przyjmującej), a w przygotowaniu są certyfikaty Europass (CV, Mobilność). Wszystkie one potwierdzają nabyte umiejętności i są uznawane nie tylko w naszym kraju, ale i poza jego granicami.

Europa to my – TEBusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Całkowity koszt dofinansowania: 44,637.00 Euro

W trakcie trwania projektu 25 uczniów z kierunku Technik informatyki, Technik Fotografii i multimediów oraz Technik Organizacji Reklamy miało okazję wyjechać na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Palermo na Sycylii. Praktyki zorganizowane zostały przez partnera projektu EENSO GROUP w lokalnych firmach komputerowych, reklamowych oraz fotograficznych. Oprócz pracy w firmach nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach organizowanych w ramach English Club gdzie mieli okazję spotkać stażystów z różnych krajów, a także w wycieczkach kulturalnych i turystycznych. Zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, poprawienie umiejętności językowych oraz wspaniałe wspomnienia to tylko niektóre z efektów ich pobytu na stażu.

Ich głównym zadaniem było wykonanie zdjęć kibiców miejscowego klubu piłkarskiego, a po powrocie zorganizowanie wystawy fotograficznej: „Portret Kibica”. Wystawa zorganizowana została na stadionie Piasta Gliwice, aktualnego mistrza Polski cieszyła się ogromnym powodzeniem.

Otwarci na Europę – Tebusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Całkowity koszt dofinansowania: 175 294,54 zł.

W trakcie jego trwania 20 uczniów z kierunku Technik informatyki i Fototechnik miało okazję wyjechać na dwutygodniowe szkolenie zawodowe zorganizowane i przeprowadzone przez City College Plymouth. Zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, poprawienie umiejętności językowych oraz wspaniałe wspomnienia to tylko niektóre z efektów ich pobytu na stażu. Ich głównym zadaniem było wykonanie zdjęć Anglików i zestawienie ich ze zdjęciami Polaków, dzięki czemu powstała wystawa fotograficzna: „Portret Europejczyka”. Wszystkie zdjęcia można było podziwiać na specjalnie przygotowanej wystawie w gliwickim kinie studyjnym Amok a obecnie – na stronie internetowej http://otwarcinaeurope.pl/, która została stworzona przez informatyków w trakcie stażu.

RAZEM W EUROPIE – TEBusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe

Projekt 2019-1-PL01-KA102-062742
finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Całkowity koszt dofinansowania: 46 932,00 EURO

Projekt dedykowany jest uczniom z kierunków weterynaria, logistyka oraz usługi fryzjerskie. W trakcie jego trwania 25 uczniów z tych kierunków wyjedzie na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Barcelos w Portugalii. Praktyki zorganizowane zostaną przez partnera projektu Mobility Friends, w lokalnych lecznicach weterynaryjnych, firmach logistycznych oraz salonach fryzjerskich. Dla uczestników stażu przygotowany zostanie również program kulturalny oraz wycieczki turystyczne, między innymi do Bragi, Porto i Lizbony. Oprócz zajęć w firmach uczniowie będą mieli za zadanie stworzenie zawodowego słownika internetowego polsko – portugalsko -angielskiego.

Pierwotnie staże miały odbyć się w marcu 2020, jednak ze względu na pandemię korona wirusa cały wyjazd przełożony został na wrzesień