TEBusy podbijają Europę!

TEBusy podbijają Europę!

Już od dwóch lat nasi uczniowie zdobywają doświadczenie zawodowe w ramach programów EU – Erasmus+ i PO WER. Jak to wygląda? Zapraszamy do lektury!

01.09.2016-30.11.2017
„Otwarci na Europę – Tebusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe”

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Całkowity koszt dofinansowania: 175 294,54 zł.

W trakcie jego trwania 20 uczniów z kierunku Technik informatyki i Fototechnik miało okazję wyjechać na dwutygodniowe szkolenie zawodowe zorganizowane i przeprowadzone przez City College Plymouth. Zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, poprawienie umiejętności językowych oraz wspaniałe wspomnienia to tylko niektóre z efektów ich pobytu na stażu. Ich głównym zadaniem było wykonanie zdjęć Anglików i zestawienie ich ze zdjęciami Polaków, dzięki czemu powstała wystawa fotograficzna: „Portret Europejczyka”. Wszystkie zdjęcia można było podziwiać na specjalnie przygotowanej wystawie w gliwickim kinie studyjnym Amok a obecnie – na  stronie internetowej http://otwarcinaeurope.pl/, która została stworzona przez informatyków w trakcie stażu.

01.09.2017 – 31.08.2018 r.
„Europa to nasza przyszłość! – Tebusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe”

Projekt finansowany w ramach programu ERASMUS+ przygotowany wraz z organizacją partnerską – EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS. Całkowity koszt dofinansowania: 42 624,00 EUR

W ramach programu Erasmus +  od 10 do 24 marca 2018 roku  24 uczniów TEB Technikum z kierunków technik logistyk (5 uczniów), technik usług fryzjerskich (7 osób) oraz technik weterynarii (12 uczniów) wzięło udział w dwutygodniowych praktykach na terenie Hiszpanii. Zajęcia odbywały się w firmach branżowych oraz lecznicach weterynarii, gdzie pod okiem fachowców uczniowie zdobyli umiejętności zawodowe. Uczniom towarzyszyło dwóch opiekunów odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo w trakcie podróży oraz na zajęciach odbywających się poza praktyką, a także za kontrolę realizacji praktyki, bieżący monitoring oraz raportowanie. Przed wyjazdem młodzież otrzymała wsparcie w postaci przygotowania kulturowego, językowego oraz pedagogicznego.

Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali certyfikaty i dokumenty, potwierdzające ich przygotowanie oraz udział w stażu zagranicznym (Certyfikat ECVET, Certyfikaty organizacji wysyłającej i przyjmującej), a w przygotowaniu są certyfikaty Europass (CV, Mobilność). Wszystkie one potwierdzają nabyte umiejętności i są uznawane nie tylko w naszym kraju, ale i poza jego granicami.