Informacje dla klas I w naborze 2018/19

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO:
3 września, godzina 12.00
sala numer 10 w szkole przy ul. 17 Stycznia 90

Pobierz listę podręczników do klasy I obowiązujących w roku szkolnym 2018/19 w Technikum TEB w LesznieLista podręczników