Wykaz podręczników dla klas pierwszych

Podręczniki dla klas I na rok szkolny 2021/2022
1. Język polski: „Sztuka wyrazu”
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Klasa 1, część 1; Katarzyna Budna, Beata Kapela-Bagińska, Jolanta
Manthey, Jarosław Zaporowicz, Tomasz Zieliński
Klasa 1, część 2; Katarzyna Budna, Beata Kapela-Bagińska, Jolanta
Manthey, Jarosław Zaporowicz, Tomasz Zieliński
2. Język angielski: FOCUS 2 second edition
Wydawnictwo: Pearson
Autorzy: Sue Kay, Vaughan Jones, Danial Bradshaw
3. Język niemiecki:
Autorzy : Giorgio Motta, Beata Ćwikowska
Tytuł : Direkt plus 1a oraz 1b ( w drugim półroczu ), podręczniki +
zeszyty ćwiczeń , język niemiecki dla szkół ponadpodstawowych.
wydawnictwo : Klett
4. Fizyka:
„Odkryć fizykę 1” podręcznik do liceum ogólnokształcącego i
technikum
Marcin Braun i Weronika Śliwa
wydawnictwo: Nowa Era
5. Historia:
Historia. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy.
Wydawnictwo: WSIP
6. Geografia:
„Oblicza geografii 1” – zakres podstawowy
Wyd. Nowa Ewa
7. Podstawy Przedsiębiorczości:
Z. Makieła, T. Rachwat Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik dla
szkół ponadpodstawowych, Nowa Era 2020
8. Biologia:
Biologia na czasie- A. Helmin, J. Holeczek Podręcznik dla Liceum
ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy klasa I wyd.
Nowa Era 2020
9. Matematyka:
Wojciech Babiański; Lech Chańko; Karolina Wej – MATEMATYKA 1
podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres
podstawowy) NOWA ERA rok wydania 2019 i późniejsze.

❗To są podręczniki do przedmiotów ogólnych, do przedmiotów zawodowych nauczyciele będą informować we wrześniu.