Warsztaty w Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

?Uczniowie klas trzecich uczestniczyli w warsztatach pt.: „Zobaczyć Soplicowo… Opowieść o Polsce szlacheckiej”, które odbyły się w Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.