Technik optyk

POZNAJ KIERUNEK

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA:

 • Lubisz prace manualne i wykonujesz je z największą precyzją?
 • Zależy Ci, aby tworzone przez ciebie produkty miały jak najwyższa jakość?
 • Lubisz pomagać i czuć się potrzebny?
 • Uważasz, że świat widziany przez odpowiednie okulary staje się piękniejszy?

Praca optyka może być Twoim powołaniem! Zapisz się na kierunek Technik optyk.

Kim jest Technik OPTYK?

 

Zajmuje się pomiarem wad wzorku oraz dobieraniem okularów i soczewek kontaktowych. Nie straszne mu żadne mechaniczne uszkodzenia – naprawi nawet zdeptane czy pogryzione przez psa okulary. To prawdziwy czarodziej, który dzięki swojej precyzji odmienia życie wielu osób!

Jeśli uważasz, że ludzie powinni patrzeć zawsze na świat przez różowe okulary, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Na zdjęciu: Patrycja (TEB Płock)

Wiesz, co to sumienność, dokładność? Cierpliwość i empatia to Twoje cechy charakteru? Zostań Technikiem optykiem! W erze uzależnienia ludzkości od ekranu, wady wzroku są nader częstym problemem. Jednocześnie rozwijane są technologie używane w leczeniu wad wzroku. Razem daje to widoki na dobrą pracę w dynamicznie rozwijającej się branży! Jako optyk zobaczysz, co to znaczy mieć dobry zawód!

Zdobywane umiejętności:

W trakcie nauki na kierunku Technik optyk zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przygotowywania materiałów i elementów optycznych do montażu;
 • montowania i demontowania elementów układów i przyrządów optycznych;
 • naprawiania i justowania elementów układów i przyrządów optycznych;
 • wykonywania pomiarów w optyce okularowej;
 • udzielania  informacji w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi;
 • wykonywania i napraw pomocy wzrokowych.

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Podstawy optyki
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Układy i przyrządy optyczne
 • Wady wzroku
 • Pomiary optyczne
 • Pomoce wzrokowe
 • Rysunek techniczny
 • Pracownia układów optycznych
 • Pracownia pomocy wzrokowych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy

Patrycja, uczennica Technikum TEB Edukacja w Płocku

Technikum i ten kierunek wybrałam ponieważ poza maturą od razu chciałabym rozpocząć pracę i mieć dobry zawód. Jestem osobą dokładną i precyzyjną, lubię zajęcia manualne. Dodatkowo ogromną frajdę sprawia mi dobieranie oprawek do twarzy klientów, a, uwierzcie, to nie jest takie łatwe, jak może się wydawać!

Praktyki zawodowe:

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni

(280 godz., ich termin może ulec zmianie):

w klasie II – 140 godz. – 4 tygodnie w 1 półroczu
w klasie IV -140 godz. – 4 tygodnie w 1 półroczu

i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, takich jak: zakłady lub pracownie optyczne wykorzystujące szeroko rozumiany sprzęt optyczno-okulistyczny w firmach produkujących soczewki okularowe, soczewki kontaktowe, elementy pomocy wzrokowych, urządzenia optyczne, w sklepach i hurtowniach zajmujących się dystrybucją urządzeń optyczno-okulistycznych.

Egzaminy:

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika optyka.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

 • MEP.02. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy III
 • MEP.03. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy V

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik optyk będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Pracowniach i salonach optycznych
 • Laboratoriach oraz biurach techniczno-konstrukcyjnych projektujących pomoce wzrokowe
 • Zakładach rzemieślniczych usług oftalmicznych
 • Zakładach produkujących przyrządy, aparaty optyczne i okulary

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. optyka i optometria i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika optyka.

Opłaty

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej
  – MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
  – MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
  wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom zawodowy wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

do pobrania

karta kierunku

Warsztaty, kursy, eventy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

Z uwagi na aktualną sytuację w kraju i na świecie, związaną z COVID-19, chcemy zapewnić maksimum bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, a także pracownikom naszych sekretariatów. Dlatego też możesz zapisać się on-line, wykorzystując formularz
https://technikum.pl/zarezerwuj-miejsce/
Skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy o kolejnych krokach ?

#zostańwdomu

3 proste kroki

Zapisz się!

2. Złożenie dokumentów 
Podanie o przyjęcie do TEB Technikum wraz z innymi wymaganymi dokumentami (patrz zakładka rekrutacja w swoim mieście).

3. Decyzja o przyjęciu
U nas nie ma egzaminów wstępnych.
Decyduje kolejność zapisów lub wynik rozmowy kwalifikacyjnej,  lub zasady naboru w systemie elektronicznym (w zależności od konkretnego oddziału).

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik analityk z el. kosmetologii

Technik analityk z el. kosmetologii

Technik elektryk

Technik elektryk

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista ze spec. Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel®

Technik programista ze spec. Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel®

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii