Informacje dla technikum na rok szkolny 2019/20

Lista podręczników (pdf) obowiązujących w roku szkolnym 2019/20 w Technikum TEB w Bydgoszczy oraz informacje dotyczące ubezpieczenia.

Klasy I.

Klasa II, Technik Weterynarii + Technik organizacji reklamy.

Klasa II, Technik informatyk.

Klasa II, Technik realizacji nagrań i nagłośnień + Technik fotografii i multimediów.

Klasa III, Technik informatyk.

Klasa III, Technik organizacji reklamy + Technik fotografii i multimediów.

Klasa III, Technik lotniskowych służb operacyjnych.

Klasa IV, Technik informatyk.

Informacje dot. ubezpieczenia cz.1

Informacje dot. ubezpieczenia cz.2