Informacje dla klas I-IV na rok szkolny 2018/19

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 
3 września 2018, godz. 10.00
w budynku K, auli 001 w Wyższej Szkole Gospodarki
przy ul. Garbary 2.

Pobierz listę podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2018/19 w Technikum TEB w Bydgoszczy

Technik informatyk

Technik fotografii i multimediów

Technik weterynarii

Technik realizacji nagrań

Technik organizacji reklamy