?Wyjazd do Warszawy z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Uczniowie naszego Technikum należący do Szkolnego Koła Caritas w ramach nagrody za ubiegłoroczną pracę wzięli udział w wyjeździe zorganizowanym przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej do Centrum Nauki Kopernik  w Warszawie. Wyjazd był okazją do zapoznania się ze sobą uczniów z różnych Szkolnych Kół Caritas oraz spędzania miło czasu w doświadczeniu wspólnoty.”