SPOTKANIE Z RODZICAMI KLAS PIERWSZYCH

Serdecznie zapraszamy Rodziców klas pierwszych
na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się
30.08.2018 r. o godzinie 17:00,
ul. Kilińskiego 6, piętro I sala nr 9.

Omawiane będą ważne sprawy dotyczące przebiegu cyklu kształcenia.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne