Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły

27 kwietnia 2018 r. Technikum TEB Edukacja w Słupsku opuścili jej pierwsi absolwenci. „ Niezapomniana 16-tka”, tak wspominać ich będą nauczyciele i pracownicy szkoły.
1 września 2014 r. jako pierwsi uczniowie nowo powstałego Technikum TEB Edukacja w Słupsku przekroczyli  jego próg. Minęły 4 lata i znów jako pierwsi w historii szkoły ją opuszczają. Wyjątkowi uczniowie, wyjątkowa uroczystość.
Na tle utworu Marka Grechuty „ Ocalić od zapomnienia”  abiturienci wprowadzeni zostali przez p. wychowawczynię Marię Pietrykę- Małkiewicz do sali Młodzieżowego Domu Kultury w której odbyła się uroczystość.

Nie od razu wręczono im świadectwa na które tak czekali. Najpierw były wspomnienia przygotowane przez Panią Dyrektor Gabrielę Jonik. Wręczono nagrody Klaudii Rudzik, Sabinie Felczak oraz Dariuszowi Łozińskiemu  za ukończenie szkoły z wyróżnieniem, zaś ich rodzicom listy gratulacyjne.

Klaudia Rudzik  została wybrana  przez radę pedagogiczną Najlepszą absolwentką roku szkolnego 2017/2018 i otrzymała z rąk dyrektora szkoły   statuetkę  oraz nagrodę ufundowaną przez sponsora talentów.

Następnie Pani Aleksandra Taraśkiewicz wręczyła podziękowania i upominki uczniom, którzy przez cały okres nauki byli aktywni i pracowali na rzecz szkoły. Dyplomy za pracę w  Szkolnym Kole Wolontariatu wręczyła Pani Anna Durmaj. Pani Magdalena Majchrzak-  opiekun Samorządu Uczniowskiego  przygotowała i wręczyła upominki  Klaudii Rudzik za wzorowe pełnienie funkcji przewodniczącej SU. Pani Maria Stacharska wybrała   Sabinę Felczak na „Turystę roku”
i wręczyła jej piękny album.

W imieniu uczniów klas młodszych  abiturientów pożegnała Kasia Drywa, a Mikołaj  Szajter wręczył koniczynki, które mają przynieść szczęście nie tylko na maturze ale i w życiu.

Były też piękne podziękowania od absolwentów i łzy, że 4 lata tak szybko minęły.