Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Niezmiernie miło nam poinformować, że Technikum TEB Edukacja w Kaliszu otrzymało dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w wysokości 12.000 zł.

Koszt całkowity zadania wynosi 15.000 zł, w tym: wysokość otrzymanej dotacji – 12.000 zł, wkład własny organu prowadzącego szkołę – 3.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup książek, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo.