Wykłady dla uczniów Technika weterynarii

28 marca w naszym technikum odbyły się wykłady dla uczniów weterynarii pt. „Bioasekuracja, czyli dlaczego dezynfecja i sterylizacja jest tak ważna”. Prowadzący opowiadał jak utrzymać środowisko, aby było bezpieczne dla ludzi i
zwierząt w nim żyjących, prawidłowo dbać o higienę sprzętów i pomieszczeń. Nasi uczniowie dowiedzieli się także, dzięki jakim działaniom jest możliwe zmniejszenie ilości
antybiotyków używanych w weterynarii.