Podręczniki i zebrania z rodzicami

ZEBRANIA Z RODZICAMI
26 sierpnia 2021 (czwartek), godzina 16:30

  • I B – TECHNIK WETERYNARII – SALA 108
  • I D1 – TECHNIK REKLAMY – SALA 302
  • I E1 – TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW – SALA 08
  • I H – TECHNIK INFORMATYK i E-SPORT – SALA 301
  • I K – TECHNIK PROGRAMISTA – SALA 208
  • I D1 + J – TECHNIK REKLAMY + TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH – SALA 103
  • I E2 + G – TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW + TECHNIK INFORMATYK ESPORT – SALA 107

Lista podręczników dla klas I