Kółko Teatralne

Nasze Koło teatralne przygotowuje się do pierwszego konkursu. W jednej z prób uczestniczyła wybitna aktorka Urszula Kowalska. Pod jej kierownictwem i czujnym okiem nasi adepci sztuki aktorskiej ćwiczyli dykcję i ruch sceniczny.