Warsztaty Optyków?

Uczennice z kierunku Technik Optyk uczestniczyły w warsztatach na Politechnice Częstochowskiej. Oto kila zdjęć z tego wyjazdu.