UWAGA! Gimnazjaliści i Ósmoklasiści ?

UWAGA! GIMNAZJALIŚCI I ÓSMOKLASIŚCI

Każdy uczeń, który zapisał się do naszej szkoły zobowiązany jest także do wpisania: Technikum TEB Edukacja Bielsko – Biała w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym Vulcan.

W razie pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt  z sekretariatem tel. 33 822 34 34 lub za pośrednictwem Facebooka @tebtechnikumbielsko.
Dziękujemy