Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022!

Serdecznie zapraszamy uczniów oraz grono pedagogiczne? na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

Spotykamy się w budynku Technikum TEB Edukacja ul. S. Sempołowskiej 22 zgodnie z harmonogramem.