Rekrutacja 2022 – czas na złożenie pierwszych dokumentów!

Drodzy ósmoklasiści

Już czas na złożenie pierwszych dokumentów. Kandydat składa podanie o przyjęcie do szkoły wraz z odpisem ocen z pierwszego półrocza oraz wydruk z naboru elektronicznego Vulcan.  Dokumenty można złożyć elektronicznie bądź osobiście w sekretariacie szkoły.