Ostatnie pożegnanie[*]

Z głębokim żalem informujemy, że pogrzeb Janka odbędzie się 2.10.2021r. w Buczkowicach o godzinie 12:00. Składamy wyrazy współczucia Rodzinie oraz bliskim Janka. Cała społeczność szkolna Technikum TEB Edukacja łączy się w głębokim smutku i modlitwie.

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Technikum TEB Edukacja w Bielsku-Białej.