Harmonogram rekrutacji – etap II

Harmonogram rekrutacji – etap IIthumbnail

Do 10 lipca 2023r. do godz. 15:00 kandydat potwierdza zapis do szkoły poprzez złożenie następujących dokumentów:

  1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoty podstawowej;
  2. Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty;
  3. Podanie o przyjęcia do szkoty
  4. Dwie fotografie w formacie legitymacyjnym;
  5. Orzeczenie lub opinia właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku posiadania).

 

Ze względu na rekrutację i konieczność dostarczenia dokumentów przedłużyliśmy godziny funkcjonowania Sekretariatu Technikum TEB Edukacja Bielsko-Biała ul. S. Sempołowskiej 22 (budynek przy torach). W razie pytań zachęcamy do kontaktu ?mailowego: technikum-bielsko@teb-edukacja.pl lub ☎️telefonicznego: 33 472 31 50.