Informacje dla klas I w naborze 2018/19

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO:
3 września, godzina 12.00

Pobierz listę podręczników do klasy I obowiązujących w roku szkolnym 2018/19 w Technikum TEB w LegnicyTechnik fotografii i multimediów – klasa patronacka CanonTechnik informatyk i E-SPORT