Badania lekarskie

Uczniom pierwszych klas rozpoczynającym naukę we wrześniu przypominamy o konieczności dostarczenia badań lekarskich do szkoły. Informujemy, że w przypadku dostarczenia negatywnej decyzji lekarza medycyny pracy o braku możliwości kształcenia na wybranym kierunku, kandydat zostanie skreślony z listy.