⛄️Kartki Świąteczne

Szkolne Kolo Caritas ze wsparciem Terapeutów Zajęciowych II ze Szkoły Policealnej przygotowuje kartki świąteczne. Środki ze sprzedażny kartek będą przeznaczone na potrzebujących. Akcje organizuje fundacja Drachma.

Kilka słów o fundacji

Utworzyliśmy Fundację DRACHMA, by kontynuować nasze wcześniejsze różnorodne działania na rzecz drugiego człowieka. Chcemy odpowiedzieć na narastające potrzeby rozwoju i samorealizacji młodych ludzi. Zakładamy integrację różnych środowisk młodzieżowych, również tych o ogromnym potencjale wartości, które często znajdują się na marginesie oddziaływania pedagogicznego. Kładziemy nacisk na uwrażliwienie młodzieży w kierunku niesienia pomocy (wolontariat). Aby pomóc młodemu człowiekowi otworzyć się, pragniemy realizować konkretne zadania związane z edukacją i animacją kulturalną.